Výsledky valorizačního ujednání pro 2019

Výsledkem jednání je navýšení celkového mzdového
rozpočtu o 8,1 % a to následovně:

Navýšení mzdových tarifů k 1.1.2019 o 8 %
(pro THP 2,5 % + 5,5% rozpočet nadřízeného).

Navýšení ročního příspěvku Benefit Plus o 500 Kč na 5 500 Kč

Povýšení 5 % zaměstnanců v dělnických pozicích k 1.5.2019

Updated: 04.11.2018 — 23:10
ODBORY BRANDÝS © 2015 - Create by Pavel Klus by Web Application WordPress Frontier Theme