Archiv příspěvků

Sportovní den Mratín 2018

Rádi bychom Vám poděkovali za účast na již třetím ročníku Dětského dne, který je přístupný nejen pro členy odborů a jejich rodiny, ale také pro veřejnost. Krásné počasí nám zajistilo krásné zážitky pro naše děti i dospělé při plnění soutěžních disciplín, z projížďky v kočáru, zhlédnutí nejmodernější hasičské techniky, zhlédnutí tanečního a sokolnického vystoupení a samozřejmě si mohli pochutnat i na připraveném občerstvení, včetně zmrzliny.

Velký úspěch sklidila nová vystoupení. Především taneční vystoupení, kde jsme se mohli seznámit s ladností Latinsko-amerických tanců, obdivuhodné vystoupení s cvičenými dravci a detailně si prohlédnout a vyzkoušet hasičskou techniku na vlastní kůži. Tradiční stříkání pěny bylo opět velkým lákadlem, jak pro malé i větší děti.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací a Mratínským hasičům v čele s p. Jaroslavem Duškou a panu starostovi Falekovi, kteří nás pravidelně podporují. Dále patří velké díky p. Milanu Strakovi (sokolnictví), sl. Miachaele Coufalové a p. Martinu Janatovi (taneční vystoupení), p. Miroslavu Brožovi (vyjížďky kočárem), p. Jiřímu Falekovi (majitel areálu) a p. Miroslavovi Václavíkovi (občerstvení).

Doufáme, že nás i příští rok navštívíte a také někteří znovu či nově podpoříte při organizaci tohoto dne.

Uvidíme se opět příští rok.

back to top