Benefity

Aktuální příspěvky a benefity

cara_01

benefitsInformace pro členy odborové organizace, jaké benefity jsou pro Vás připraveny na rok 2020.

Pololetní příspěvek na kulturu a sport – 600 Kč

(Podmínka čerpání je vstupenka (max. 3 ks.) z kulturní nebo sportovní akce a členství min. 2 měsíce. Příspěvek může čerpat každý člen jednou za čtvrtletí, lístky musí být předloženy v daném čtvrtletí. Nárok na čtvrtletní příspěvky nemá člen, který využívá dotaci na MultiSport kartu nebo vyčerpal max. rozpočet na člena.)

cara_01

Karta MulltiSport za zvýhodněnou měsíční cenu – dotace – 140 Kč

Obvyklá cena 790 Kč, zvýhodněná cena 650 Kč.
Nárok na MultiSport dotaci nemá člen, který využívá pololetní příspěvky na kulturu a sport, nebo vyčerpal max. rozpočet na člena.

cara_01

Vánoční dárkový poukaz do Globusu v hodnotě – 600 Kč

Podmínka vyplacení bonusu je členství min. 3 měsíce.

cara_01

Před vánoci dostane každý člen jako pozornost vánoční kolekci

cara_01

Příspěvek na květinový dar při úmrtí člena rodiny v hodnotě – 700 Kč

Proplatit lze jen na základě předložení dokladu.

cara_01

Příspěvek při narození dítěte – 2000 Kč*

cara_01

Příspěvek na svatbu – 2000 Kč*

cara_01

Příspěvek na životní jubileum 50, 55, 60 – 1500 Kč*

cara_01

Příspěvek při prvním odchod do důchodu – 1500 Kč*

částka je vyplácena až při ukončení pracovního poměru

cara_01

Příspěvek na zájezdy a výlety – 4000 Kč*

Výlet = skupinový zájezd z pravidla kratší jak 5 nocí. Zájezdy a výlety zprostředkovává (pořádá) ZO OS KOVO Brandýs prostřednictvím cestovních kanceláří. Během prvních 14 dní po zveřejnění nabídky zájezdů dostanou přednost členové, kteří nečerpali tuto dotaci v loňském roce, poté se dotace vydává všem členům až do vyčerpání rozpočtu. Max. rozpočet na člena (4 000 Kč) = souhrnná částka za zájezdy, výlety a příspěvky na kulturu a sport (popř. MultiSport kartu) v kalendářním roce na jednoho člena. Např: Pokud někdo vyčerpá za několik výletů v daném roce nebo za jeden zájezd celkově již 4 000 Kč nemá již nárok na čtvrtletní příspěvky na kulturu a sport nebo na dotaci na kartu Multisport.

cara_01

* Tyto příspěvky jsou podmíněny délkou členství v ZO a to takto: více jak 24 měsíců – plná výše příspěvků, 12 až 24 měsíců – 50% z výše příspěvků, 6 až 12 měsíců – 25% z výše příspěvků, méně jak 6 měsíců – bez nároku na příspěvek

Při neoprávněném (podvodném) čerpání odborových dotací ztrácí člen ZO nárok na veškeré finanční výhody (benefity, příspěvky, dotace apod.) vyplívající ze zásad vnitřního hospodaření na příštích 12 měsíců. Jedná se zejména o čerpání výhod za jiné členy, předkládání cizích vstupenek z kulturních a sportovních akcí, prodej dotovaných lístků třetím osobám za účelem obohacení se, falšování údajů apod.

Nároky na benefity se vztahují k danému kalendářnímu roku.

cara_01

Během letošního roku se plánuje pořádání
šestého sportovního dne na hřišti

v Mratíně, pátého odborářského plesu, zájezdů a společných výletů.

cara_01

Bližší informace k čerpání benefitů v odborové kanceláři:
BDYI   Po: 13:50-14:30, Čt: 13:50-14:30
BDYII  St: 13:30-14:30

cara_01

back to top