Archiv příspěvků

Kováci v Berlíně

cara_01

Největší demonstrace za posledních 10 let

cara_01

Kolem čtvrt milionu lidí se 10. října v Berlíně zúčastnilo demonstrace Stop TTIP & CETA, namířené proti smlouvám EU s USA a Kanadou o volném obchodu a ochraně investic. Protestní pochod vedl od hlavního berlínského železničního nádraží kolem Brandenburské brány k Vítěznému sloupu na třídě 17. června a byla to největší demonstrace v Německu za posledních deset. Ještě nikdy se tolik lidí najednou nevyjádřilo k tématu obchodních dohod EU s USA a Kanadou.

K hlavním pořadatelům patřila německá odborová ústředna DGB, akci společně s ní více než 170 dalších organizací a občanských iniciativ. Mezi účastníky demonstrace byla i dvanáctičlenná delegace OS KOVO.

Předseda DGB Reiner Hoffmann a další řečníci vyzvali Komisi EU, spolkovou vládu a vlády dalších členských států EU, aby vzaly na vědomí a zabývaly se požadavky demonstrujících. Ty svými podpisy v EU podpořily v příslušné petici více než tři miliony lidí. Jak uváděli mluvčí na demonstraci, mezinárodní dohody je třeba vyjednávat průhledně a musejí zajišťovat ochranu demokracie a právního státu. Účastníci demonstrace odpovědné v EU v této souvislosti vyzvali k ochraně a rozvíjení práv zaměstnanců a také standardů, týkajících se sociálních záležitostí, ochrany životního prostředí a spotřebitelského práva. Jak zdůraznili, pouze čestný a spravedlivý světový obchod může přispívat k upevňování sociálního smíru, ekologickému hospodaření a kulturní různorodosti. (zdroj: www.oskovo.cz)

cara_01

cara_01

back to top