Archiv příspěvků

Anonym č.3

cara_01

Dne 16.3.2016 nám do schránky přistál další anonymní dotaz. V pořadí již třetí.

Níže je jeho přepis.

cara_01

Jak je možné že směna C je vždy na 80% doma ať už jde o večírek nebo o překážky ze strany zaměstnavatele ?? Vždy to vyjde na směnu C. Jaká náhoda!! Je to tak okaté!! Žádáme proto odbory aby byly spravedlivé ke všem směnám a jednalo se vždy o jinou směnu! Též žádáme, aby letošní večírek (pokud bude) padl na pracovní víkend směny A a B,

cara_01

Odpověd ZO OS KOVO :

cara_01

Jakákoliv směna (zaměstnanec), nejen směna C, má dle zákona nárok na 80% mzdy, pokud jde o překážky na straně zaměstnavatele. Na dodržování tohoto pravidla pečlivě a s velkým důrazem dohlížíme, a to bez ohledu na to o jakou směnu se jedná! Již několikrát jsme se postarali o to, aby nebyla neoprávněně nařízena dovolená na tyto dny, protože takové pokusy se i v současnosti občas objeví.

Pro připomenutí správný postup: Pokud nastane, ať už plánovaná nebo neplánovaná překážka na straně zaměstnavatele, tak v první řadě vám váš nadřízený může nařídit jinou činnost (školení, třídění materiálu, 5S, přesun na jinou linku apod.). Pokud pro vás jinou činnost nemá a nařídí vám být doma, máte nárok na 80% mzdy. K čerpání řádné dovolené dochází jedině v případě, když se dohodnete s nadřízeným, že místo náhradní činnosti chcete zůstat doma a on s tím souhlasí (podepíše vám dovolenou úplně stejně jako na kterýkoliv jiný den).

K Vaší žádosti odborům, aby to vždy vyšlo na jinou směnu, poradíte nám jak to zařídit? Naše vyjednávací pozice se i díky vaší podpoře a neustálému přibývání členů značně posílila, ale to neznamená, že dokážeme ovlivnit na kdy stanoví odstávku ČEZ, IT oddělení, Vodovody, apod., nebo dokonce kdy a kam uhodí blesk při bouřce, to bohužel není v možnostech našich ani vedení našeho závodu a nikdo z nás tu nezvýhodňuje žádnou směnu, není to ani možné. Vy snad když vám doma oznámí, že zítra bude odstávka elektřiny, vody nebo internetu dokážete tuto odstávku přesunout? Z toho je snad naprosto zřejmé, že jde vážně jen o náhodu a rozplánovat odstávky na směny v žádném případě nelze.

Firemní večírek a jeho termín je v plné kompetenci vedení závodu, ale i tak jsme již loni přednesli požadavek na pravidelné střídání víkendů. Do poslední chvíle, ještě pár dnů před večírkem, jsme také usilovali u pana ředitele o úplné zrušení noční směny, což nakonec vzhledem k odvolávkám zákazníků nebylo možné. Jako malou odměnu pro ty co místo na firemním večírku, museli trávit čas na směně, jsme domluvili občerstvení dovezené přímo na směnu. Pro tyto zaměstnance (i pro ty co do poslední chvíle nevěděli, zda budou uvolněny ze směny na večírek nebo ne) jistě nebylo žádnou výhodou, že vyšel večírek na jejich směnu. I letos se pro vás pokusíme vyjednat změnu víkendu a pokud možno úplné zrušení noční směny, aby nebyl někdo ochuzen o možnost zúčastnit se firemního večírku. Věříme, že i vedení závodu se bude snažit našim požadavkům vyhovět, pokud to bude z organizačních a provozních důvodů aspoň trochu možné, což se nemusí vždy povést, sám jsem si to před pár dny vyzkoušel při plánování druhého odborového plesu, akce je pomalu až za rok, ale již nyní se našel jen jeden termín, kdy má volno hudební skupina i kulturní dům, obdobná situace nastala i u dětského dne v Mratíně, což samo určilo termíny konání akcí bez ohledu na směny a mé požadavky. Doufáme, že obě akce budou úspěšné, všichni jste zváni, těšíme se na vás!

cara_01

Hospodář ZO OS KOVO Brandýs
Jaroslav Havelka

cara_01

back to top