Jsme tu pro vás

cara_01

kovojetuprovas

ZO OS KOVO Brandýs při Continental Automotive s.r.o.

cara_01

Neumíte řešit problémy

v pracovně právních vztazích na pracovišti?

My to umíme!

cara_01

Nemáte dost sil a zkušeností

k obhajobě svých práv a prosazování svých oprávněných požadavků?

My je máme!

cara_01

Jste bezradní

My vám poradíme!

cara_01

Proč jsme?

Protože odbory jsou účinnou autoritou k prosazování sociálních, mzdových a pracovních jistot zaměstnanců a jako jediné mají právo vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvu. Nezastupitelnost kolektivního vyjednávání jasně prezentují statistiky vývoje mezd a dalších benefitů při srovnání firem s kolektivní smlouvou a bez ní.

cara_01

ODBOROVÝ SVAZ KOVO je tu pro vás

ODBOROVÝ SVAZ KOVO je tu pro vás

cara_01

Updated: 30.01.2016 — 20:07
ODBORY BRANDÝS © 2015 - Create by Pavel Klus by Web Application WordPress Frontier Theme