cara_01

Zřizovatelem webových stránek [ www.odborybrandys.cz ] je

ZO OS KOVO Brandýs
Průmyslová 1851
Brandýs nad Labem – 25001
IČO: 67982689

cara_01

Webové stránky mohou ke správné funkčnosti vyžadovat zcela bezpečné soubory cookie ukládané v počítači na straně návštěvníka. Soubory cookie procesů umožňují webu poskytovat služby, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně.

cara_01

1) Zřizovatel těchto webových stránek se zavazuje, že tyto webové stránky nesmí a nebudou porušovat platné zákony České republiky.

cara_01

2) Nesmí a nebudou zveřejňovat citlivá interní data podniku, technologické postupy, prostředky výroby, osobní údaje.

cara_01

3) Nesmí a nebudou navádět k páchání nezákonného jednání, nebo takového jednání či chování, které by ohrozilo plný a běžný provoz podniku nebo by podnik poškodilo způsobením materiálních škod či ztrátám na zisku.

cara_01

4) Nesmí a nebudou publikovat materiál vyjadřující závadný obsah, zejména takový obsah, který je zahrnut do trestního práva např. hanobení lidské rasy, dětská pornografie (ani žádná jiná), úmysl pomluvy, poškození dobrého jména a vše co by mohlo být chápáno jako informace či multimediální data publikované v rozporu s dobrými mravy nebo vzbuzující veřejné pohoršení.

cara_01

5) Poskytne možnost projednávání všem zúčastněným stranám (zaměstnanci, zaměstnavateli resp. osobě zastupující zaměstnavatele) o již existujícím obsahu webových stránek a to výhradně v případě právních pochyb. Jedině z hlediska prokázaného pochybení je zřizovatel stránek povinen takový obsah z webových stránek odstranit.

cara_01

6) Zřizovatel těchto webových stránek si vyhrazuje, právo využívat tyto webové stránky v souladu s Listinou základních práv a svobod Zákon č. 2/1993 Sb.

cara_01

back to top