Aktuální informace

Benefity pro rok 2022

Pololetní příspěvek na kulturu a sport – 600 Kč
Podmínka čerpání je vstupenka (max. 6 ks.) z kulturní nebo sportovní akce a členství min. 3 měsíce. Příspěvek může čerpat každý člen jednou za pololetí, lístky musí být předloženy v daném pololetí. Nárok na tento příspěvek je omezen maximálním ročním rozpočtem na člena.

Před Vánoci dostane každý člen jako pozornost vánoční kolekci

Příspěvek na květinový dar při úmrtí člena rodiny v hodnotě – 700 Kč

Příspěvek při narození dítěte – 2 000 Kč*

Příspěvek na svatbu – 2 000 Kč*

Příspěvek při životním jubileu 50, 55 a 60 let – 1 500 Kč*

Příspěvek při prvním odchodu do důchodu – 1 500 Kč*
Částka je vyplácena až při ukončení pracovního poměru.

Příspěvek na zájezdy a výlety – 4 000 Kč*
Výlet = skupinový zájezd z pravidla kratší jak 5 nocí. Nárok na tento příspěvek je omezen maximálním ročním rozpočtem na člena. Zájezdy a výlety zprostředkovává ZO OS KOVO Brandýs prostřednictvím cestovních kanceláří. Během prvních 14 dní po zveřejnění nabídky zájezdů dostanou přednost členové, kteří nečerpali tuto dotaci v loňském roce, poté se dotace vydává všem členům až do vyčerpání rozpočtu.

Nároky na benefity se vztahují k danému kalendářnímu roku.

Maximální roční rozpočet na člena je 4 000 Kč = souhrnná částka za zájezdy, výlety a příspěvky na kulturu a sport v kalendářním roce na jednoho člena. Např: Pokud někdo vyčerpá za několik výletů v daném roce nebo za jeden zájezd celkově 4 000 Kč, nemá již nárok na čtvrtletní příspěvky na kulturu a sport.

Při neoprávněném (podvodném) čerpání odborových dotací ztrácí člen ZO nárok na veškeré finanční výhody (benefity, příspěvky, dotace apod.) vyplývající ze zásad vnitřního hospodaření na příštích 12 měsíců. Jedná se zejména o čerpání výhod za jiné členy, předkládání cizích vstupenek z kulturních a sportovních akcí, prodej dotovaných lístků třetím osobám za účelem obohacení se, falšování údajů apod. * Tyto příspěvky jsou podmíněny délkou členství v ZO a to takto: více jak 24 měsíců – plná výše příspěvků, 12 až 24 měsíců – 50 % z výše příspěvků, 6
až 12 měsíců – 25 % z výše příspěvků, méně jak 6 měsíců – bez nároku na příspěvek

Během letošního roku se plánuje pořádání šestého sportovního dne na hřišti
v Mratíně a společných výletů.

back to top