Očima Honzy Janečka

Jak to vidí náš kolega Honza Janeček.

Bojujme společně za lepší budoucnost

Krizová léta ekonomiky jsou ta tam. Nastala doba všeobecného růstu takřka ve všech odvětvích. Snad každá firma hledá nové zaměstnance, celorepubliková nezaměstnanost klesla na magických 5%. V tomto ukazateli jsme jako…
Přečti si

Jistota je Jistota!

Ještě v říjnu bych si netroufl odhadnout výsledek letošního valorizačního jednání. Obzvlášť po zkušenosti z minulého roku, kdy byl „náběh“ shody již po druhém kole vyjednávání a nakonec bylo vše úplně jinak.…
Přečti si

Čas plyne jako voda…

I tohle přísloví je velmi výstižné, když se snažím hodnotit půlroční práci v pozici místopředsedy naší odborové organizace.S čistým svědomím mohu říci, že jsme jako "odbory" začali konečně pracovat.Do roku 2014…
Přečti si
back to top