Benefity

Nové info o kartě MULTISPORT

cara_01

Podmínky využívání karty MultiSport

cara_01

Karta je nepřenosná – při návštěvě sportovního zařízení je nutné se prokázat průkazem totožnosti nebo řidičským průkazem

Kartu lze využít každý den, ale pouze na jednu aktivitu – v jakémkoliv sportovním zařízení u našich smluvních partnerů

Přehled všech sportovišť – naleznete na www.multisport.cz

U raketových sportů je karta platná na 60 min. hry denně (squash, badminton, tenis, ricochet, stolní tenis). V případě pronájmu kurtu pro 2-4 osoby musí minimálně 2 osoby vlastnit kartu MultiSport – kurt je zdarma. Pokud kartu vlastní pouze 1 uživatel, 50% ceny kurtu je nutné uhradit přímo partnerovi na sportovišti

Karta je platná pouze po dobu platnosti, která je na ní uvedena

Můžete si objednat doprovodnou kartu pro rodinné příslušníky – dospělý/790 Kč, dítě do 15 let/490 Kč

Můžete se kdykoliv odhlásit, pouze je nutné ohlásit nejpozději do 20. dne v měsíci

• Od dalšího měsíce už kartu nevyužíváte

Pokud se uživatel z programu MultiSport odhlásí, může se do něj vrátit a o kartu opět požádat nejdříve za 6 měsíců.

Uživatel je povinen při ukončení z programu MultiSport kartu vrátit zpět

V případě ukončení pracovního poměru se automaticky Vaše členství ukončí

cara_01

www.multisport.cz

www.multisport.cz

cara_01

back to top