Benefity

Příspěvek na kulturu a sport

cara_01

benefits

Jednou za čtvrtletí může člen ZO OS KOVO Brandýs využít příspěvku na kulturu a sport. Při návštěvě sportovní či kulturní akce, si uschovejte vstupenku. Na základě vstupenky Vám bude umožněno čerpání příspěvku v maximální výši 300,- Kč za čtvrtletí, vstupenky lze i sčítat (max. 3 ks).cara_01

Příklad:
Vstupenka do ZOO za 600,- Kč = bude Vám vyplacen příspěvek v plné výši 300,- Kč.
Lístek do kina za 150,- Kč = bude Vám vyplacen příspěvek ve výši 150,- Kč.
Výhoda: Můžete si vybrat sami, jakou akci navštívíte a v termínu, který vyhovuje Vám.

cara_01

Příklady sportovních a kulturních akcí:
– ZOO (nejen ZOO Praha).
– Mirákulum, Dinopark.
– Koncerty, plesy, kino.
– Sportovní utkání, startovné na závodech.
– Lyžování (permanentka).

cara_01

Proti minulým rokům, je seznam benefitů značně rozšířen.Necháváme na Vás jakou akci si chcete vybrat.V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

cara_01

back to top