Archiv příspěvků

Jednání o valorizaci platů

cara_01

Vážené kolegyně, Vážení kolegové.

cara_01

Rok 2015 pozvolna přešel do své poslední čtvrtiny.To znamená, že se blíží nejen dohodafiremní večírek a Vánoce, ale v první řadě se rozjíždí kolotoč jednání o valorizaci mezd pro rok 2016 mezi vedením společnosti a zástupci zaměstnanců.Již  druhým rokem se ekonomice daří, zakázky narůstají, firmy hledají nové zaměstnance.S těmito pozitivními faktory jde ruku v ruce i nárůst zisku.Na nárůstu zisků se samozřejmě největší mírou podílejí zaměstnanci, proto by tento fakt měli pocítit na svých mzdách.

V minulých letech se tak příliš nedělo, protože podnik spíše hradil ztráty z krizových let a investoval.My jako zaměstnanci jsme pro tyto kroky měli pochopení, ale momentálně nastala doba, kdy by se měl zisk podniku promítnout také na našich výplatních páskách.Navýšení mezd je také jeden z kroků, jak se jako firma zatraktivnit na trhu práce a přivést nové kvalifikované kolegy, kterých je stále velký nedostatek.

cara_01

Žádáme tímto všechny zaměstnance o podporu při vyjednávání.O průběžném stavu jednání, případně svolání mimořádného meetingu k prezentaci návrhů zaměstnavatele vás budeme včas informovat na nástěnkách, webových stránkách, nebo přímo osobně.

cara_01

back to top