Archiv příspěvků

Konference 24.2.2016

cara_01

ZO OS KOVO Brandýs zve všechny své členy na konferenci

cara_01

která se koná dne 24.2.2016 od 16:00kině v Brandýse nad Labem

cara_01

Program konference:

  • Volba mandátové komise
  • Volba návrhové komise
  • Zpráva o činnosti ZO
  • Zpráva o čerpání prostředků z rozpočtu ZO
  • Zpráva DaRK
  • Návrh rozpočtu ZO na další období
  • Dovolba výboru ZO
  • Změna stanov, volebního řádu a zásad hospodaření
  • Diskuze
  • Závěr

cara_01

Tímto zveme členy naší odborové organizace na tuto konferenci. Pro zúčastněné je připraveno drobné občerstvení.

cara_01

Vstupenky na konferenci si můžete vyzvednout u členů výboru nebo v naší kanceláři v pravidelnou otevírací dobu. Vstupenky jsou zdarma, vyzvedněte si je co nejdříve abychom měli čas zajistit vše potřebné ke konání konference.

cara_01

BDY 1 – Po, Čt   13:50 – 14:30
BDY 2 – St   13:30 – 14:30

cara_01

Vzhledem k nezbytnosti a důležitosti konference pro další chod odborové organizace, prosíme, aby jste se dostavili pokud možno v co nejvyšším počtu, děkujeme.

cara_01

back to top