Archiv příspěvků

Anonym č. 4

cara_01

Dne 29.3.2016 nám do schránky přistál další anonymní dotaz. V pořadí již čtvrtý.

Níže je jeho přepis.

cara_01

Dobrý den.

Už několikátý rok je v Continentálu problém si vybrat svoji dovolenou, na kterou máme ze zákona nárok, a kterou by nám měl Zaměstnavatel stanovit tak, aby si ji zaměstnanec mohl v kalendářním roce vybrat. Nelíbí se nám, když nutně potřebujeme dovolenou je nám řečeno od nadřízeného, že si máme za sebe najít náhradu jinak nám jí nedají! Na konci roku nám pak dovolenou přesunou do dalšího roku a tak se to opakuje rok co rok. Chceme si vybrat 25 dní dovolené v tom daném roce kdy nám dovolená náleží, dovolená je ze zákona dána také proto aby si zaměstnanec odpočinul….. Tady ale na to nikdo nehledí, chtějí stále jen přesčasy a odpočinek zaměstnance nikoho nezajímá.

cara_01

Odpověd ZO OS KOVO :

cara_01

Dobrý den, po novelizaci zákoníku práce v roce 2012 má bohužel zaměstnavatel právo určovat svým zaměstnancům čerpání celé dovolené.

Dle §217 má zaměstnavatel povinnost určit písemný rozvrh (plán) čerpání dovolené pro zaměstnance tak, aby dovolená mohla být čerpána minimálně dva týdny v celku a předložit ho odborové organizaci do konce Března, jedná se ale jen o plán, ne o závazné rozhodnutí, kdy bude konkrétní zaměstnanec čerpat dovolenou. Konkrétní čerpání dovolené závisí tedy i tak na zaměstnavateli (vašem nadřízeném).

Pravidla týkající se čerpání dovolené

  • Pokud si dáte žádost o dovolenou, nemusí vám bohužel nadřízený vyhovět, a to ani v případě, že žádáte s dostatečným předstihem, zda vám bude umožněno čerpat dovolenou, záleží vždy na vašem nadřízeném a vaší vzájemné dohodě.
  • Nadřízený má povinnost umožnit vám alespoň jednou v kalendářním roce čerpání dovolené v délce 14 dní v kuse, pokud se s vámi nedohodne jinak. Tím by měl být zaručen hlavní účel dovolené a to odpočinek jak zmiňujete v dopise.
  • Nadřízený vám může nařídit dovolenou 14 dní předem a to písemně, v kratším termínu to nelze bez vašeho souhlasu.
  • Nechávejte si u sebe kopii podepsané dovolené pro případ, že by vám byla dovolená později zrušena nebo nestaly jiné komplikace.
  • V případě, že po vás bude chtít váš nadřízený, abyste si sami našli náhradu, obraťte se prosím na nás, vy v žádném případě nemáte povinnost shánět si za sebe náhradu, toto je povinnost vašeho nadřízeného.
  • Zaměstnavatel by vám měl umožnit vyčerpání celé dovolené v daném roce a v ideálním případě i celou v kuse, pokud mu to provozní podmínky dovolí, bohužel to není jeho povinnost. Pokud není dovolená v daném roce vyčerpána, dá se převést do dalšího roku jen jednou, v případě že nevyčerpáte starou dovolenou ani v následujícím roce musí vám byt dovolená proplacena.

Výše sepsaná pravidla vycházejí ze zákoníku práce a jejich změna je v rukou vlády ČR. Pokud ale máte problém s tím, že si musíte hledat za sebe náhradu nebo že vám nebylo umožněno vyčerpání celé dovolené, nebojte se nám ozvat a zkusíme s tím společně něco udělat. Je i v zájmu zaměstnavatele aby jste si dovolenou celou vyčerpali a odpočinuli si.

cara_01

Výbor ZO OS KOVO Brandýs

back to top