Archiv příspěvků

Jistota je Jistota!

cara_01

Ještě v říjnu bych si netroufl odhadnout výsledek letošního valorizačního jednání. Obzvlášť po zkušenosti z minulého roku, kdy byl „náběh“ shody již po druhém kole vyjednávání a nakonec bylo vše úplně jinak. Letos byla příprava opět těžká a dlouhá, protože se snažíme řídit známým a pravdivým pořekadlem „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.Připravovat jsme se začali již v lednu letošního roku a po maratónu jednání, po absolvování nespočtu školení, meetingů a porad můžeme říci, že vynaložená práce se vyplatila.

Podařilo se nám vyjednat navýšení základní mzdy o 600 Kč pro KAŽDÉHO zaměstnance.

V oblasti nenárokové složky mzdy jsme trvali na přesunu podstatné části  týmové odměny do „základu“, aby měl každý zaměstnanec co nejvyšší, zaručenou mzdu o kterou již nepřijde. Základní plat dělnického zaměstnance tedy vzroste o dalších 2400 Kč. Nová výše týmové odměny (nenárokové složky mzdy) bude stanovena na max. 3000 Kč.

Dále jsme se shodli, že v příštím roce bude povýšeno 4,1% zaměstnanců do vyššího tarifu v případě splnění kvalifikační matice a splnění ostatních předpokladů pro povýšení.

Také jsme vyjednali, že každý zaměstnanec, který je zaměstnán déle než 5 let na své pozici v úrovni „1“ bude po splnění kvalifikační matice povýšen do úrovně „2“.

Ve výrobě vznikne nová pozice Lineleadera a zhruba 10% výrobních operátorů bude povýšeno na tuto pozici.

Jako poslední a zároveň první zveřejněný bod z valorizačního ujednání, musím zmínit navýšení příspěvku na stravu o 100%, tedy ze současných 15 Kč na nových 30 Kč. Pro dělnické pozice budou tedy stravenky v hodnotě 60 Kč.

V první řadě bych chtěl ocenit práci všech kolegů ve výboru ZO, protože jsme si za rok práce dokázali vydobýt místo rovnocenného partnera (a to i díky Vám – členům odborů) při jakémkoliv jednání s vedením společnosti. Ať už dojdeme ke shodě, nebo ne, tak  se téměř vždy jedná korektně. Toto je dané i tím, že členská základna ZO OS KOVO Brandýs stále narůstá a tento fakt BUDÍ RESPEKT, protože stále více zaměstnancům společnosti není lhostejné, jak se s nimi zachází a jaká je čeká budoucnost. I proto jsme se v letošním valorizačním ujednání rozhodli co nejvíce posílit základní mzdu a tím se pojistit do budoucích let. Zaměstnanci již nechtějí být stádo ovcí, co přikyvuje každému nesmyslnému nařízení, nechtějí být šedé myši v koutě, chtějí aby byl slyšet jejich hlas, proto volí silnou cestu vlastního názoru – CESTU ODBORŮ!

cara_01

back to top