Archiv příspěvků

Otevřený dopis

cara_01

OTEVŘENY DOPIS

Pro pana BERND KAPPA a ODBOROVOU ORGANIZACI

cara_01

Dne 3.5.2016 jsme obrdželi otevřeny dopis pro pana Bernd Kappa a naši OS KOVO.

Celý dopis >V PDF ZDE< a opis viz níže.

Continental Brandýs nad Labem.

Rádi by jsme se zeptali vedení závodu pana ředitelew Kappa a odborové organizace.

Byli jsme informováni, že nové zaměstnance budeme motivovat částkou 10000Kč.

Kterou dostanou pokud vydrží pracovat 3 + 3 měsíce tedy půl roku a další peníze bonus za to, že nebudou marodit to je dalších 10 000Kč. Tedy dohromady 20000Kč. My kteří tu pracujeme již roky tak musíme odpracovat 10 (deset) LET. Abychom dostali odměnu 10000Kč. Tak nevím Vám to příjde normální a vůči lidem spravedlivé??!! Cedule Hledáme nové zaměstnance je tu na plotě už více jak ROK, a nic. Občas někdo přijde, ale to je spíš zázrak, když vydrží. Víme, že za ROK nas spíš zaměstnanci opouštějí a to i ty kteří tu byli léta. Čekali jsme navýšení mezd, ale jak víme dočkali jsme se jen přesunu peněz a ponížení týmových odměn. V dělnických pozicích je průměrná mzda 16000Kč. Otevřete oči a podívejte se kolik peněz na základech nabízejí ostatní podniky. Připadá nám, že si neumíte vážit lidí, kteří tu již pracují léta a jsou spolehliví a ochotní vám pomoc při výrobě. Je to vůči nim ponižující a spravedlnost je slepá! Lidé se ptají slibovali jste navýšení mezd, těm kteří tu pracují pět a více let pokud mají nízké základy. Podmínkou bylo spolehlivost, pracovitost a splnění matice. To vše lidé zvládli, pak ale museli ještě na nějáké testy a pokud tyto testy nezvládli o přidání nemůže být ani řeč.!!! Ptáme se to máme za ty léta práce o svátkách, sobotách a nedělích? V nepřetržitém provozu a směnách? Mladí pracují na úkor svých rodin a dětí. Pracovní tempo je vyšší a vyšší a nároky na lidský faktor taky. Doufáme, že se alespoň zamyslíte a pokusíte se s tímto stavem něco dělat!!!!!!!!

Vaši zaměstnanci H1, H2, H3 linky E 23, E12, THT, Fiat, MIB a další.

cara_01

Odpověd za OS KOVO

cara_01

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych se vyjádřil k vašemu dopisu. Začnu nezvykle od konce. Jsme ve vedení odborové organizace něco málo přes rok a za tu dobu věnujeme, řekl bych nadstandardní úsilí právě tomu, aby se podmínky v našem závodě změnily k lepšímu, a děláme to právě proto, že jsme se zamysleli a že jsme již nechtěli přihlížet tomu stavu, jaký zde byl. Naší práci ale hodnotíte Vy, členové odborové organizace. Proto Vás touto cestou vyzývám k účasti na volební konferenci, která se uskuteční v listopadu 2016 a tam budete moci vyjádřit svým hlasem svůj souhlas, nebo nesouhlas se stávajícím vedením odborové organizace.cara_01

Vyjádření k příplatkům pro nové zaměstnance nechám s dovolením na autorech tohoto programu, tedy na vedení společnosti. Nám byl tento záměr pouze oznámen prostřednictvím emailu. Naše reakce byla okamžitá. Na následujícím meetingu s panem ředitelem Kappem jsme vznesli požadavky na motivování stávajících dlouholetých zaměstnanců. Motivací finančního rázu samozřejmě, protože pokud jsou finance pro nové zaměstnance, musí být finance i pro stávající zkušené kolegyně a kolegy. Naše argumentace byla jasná a zřejmá: JEDINÝ, KDO MŮŽE POZITIVNĚ MOTIVOVAT NOVÉ ZAMĚSTNANCE, JSOU ZKUŠENÍ A SPOKOJENÍ STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANCI. Proto jsme dali návrh na finanční motivaci zaměstnanců, která by se odvíjela od věrnosti firmě, zkušeností a zapracovanosti na daných pracovištích. Pan ředitel přislíbil, že se začne zabývat tvorbou systému, který by tato kriteria finančně zohledňoval.

cara_01

Závěrem bych dodal, že odborová organizace ZO OS KOVO Brandýs plně podporuje a snaží se aktivně podílet na růstu společnosti, protože pokud společnost poroste, znamená to nejen finanční profit pro všechny zaměstnance, ale i jistotu stálého zaměstnání do budoucna. Zároveň zdůrazňujeme, že nejde motivovat jen nově příchozí, ale je třeba odměňovat všechny zaměstnance, dle jejich skutečných zásluh. Věřím, že nový motivační plán bude úspěšný a jeho zavedení povede ke spokojenosti zaměstnanců. Ještě bych Vás chtěl poprosit o trpělivost a o ochotu při zaučování nových kolegyň a kolegů a přeji Vám, abyste dosáhly na bonus 10 000 Kč za mentoring. Vzpomeňme si všichni na své nelehké začátky ve firmě.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat.

cara_01

Za výbor OS KOVO Brandýs

Jan Janeček

Místopředseda ZO OS KOVO Brandýs

cara_01

back to top